Sacensību organizācija

Šī sadaļa paredzēta sacensību organizētājiem un U10 tenisa galvenajiem tiesnešiem. Pirms katrām sacensībām sacensību galvenajam tiesnesim ir jāapmeklē šī sadaļa un jāseko līdzi jaunākajai informācijai.

1.Sacensību organizatori

Sacensību organizatori ir tie, kas oficiāli organizē U10 sacensības, kas ir iekļautas U10 tenisa sacensību kalendārā.

Sacensību organizators ir juridiska organizācija, kas ir Latvijas tenisa savienības biedru sarakstā un kas maksā gada biedra naudu.

Sacensību organizators uz katrām sacensībām nosaka 1 personu, kas ir atbildīga par konkrētām sacensībām un personas vārds uzvārds tiek norādīts sacensību nolikumā kā sacensību direktors.

Katrām sacensībām tiek noteikts galvenais tiesnesis, kas atbilst U10 tenisa galvenā tiesneša noteikumiem, kas ir aplūkojami zemāk 2.punktā. Spiežot uz sekojoša linka ir aplūkojams U10 Galveno tiesnešu saraksts, kas ir tiesīgi organizēt U10 tenisa turnīrus. Nolikumā norādītais sacensību Galvenais tiesnesis var tikt nomainīts tikai ar citu sertificēto tiesnesi, par to savlaicīgi brīdinot U10 tenisa administratoru, lai var veikt izmaiņas Nolikumā. Nesaskaņota galvenā tiesneša maiņa tiks uzskatīta kā sacensību organizatora pārkāpums. Atkārtota pārkāpumu gadījumā nākamās kalendārās sacensības var tikt atceltas. Izmaiņas, kas neatbilst U10 tenisa organizācijas noteikumiem ir savlaicīgi jāsaskaņo ar U10 tenisa sacensību organizācijas kontroles atbildīgo personu (mob.26017878).

2.Sacensību galvenais tiesnesis

Sacensību galvenais tiesnesis var būt personas kas ir vismaz 18 gadu vecas, ir nolikušas U10 tenisa noteikumu eksāmenu un praksi, kā arī atbilst vienam no zemāk uzskaitītajiem kritērijiem:

 

3.Sacensību kalendāra noteikumi

Sastādot U10 tenisa kalendāru tika iekļauti tie tenisa klubi, kas ir rīkojuši iepriekšējā gadā U10 turnīrus. Ja kāds cits klubs, kas ir LTS biedrs vēlas iekļauties kalendārā, tad sākumā tiek dots organizēt ne vairāk kā 1 sacensības katrā vecuma grupā (ar izņēmumiem), ja ir brīvi datumi un sacensību kalendārs nav pārblīvēts. Sacensību skaits katrā grupā un organizēšanas noteikumi tiek atjaunoti katru gadu pirms nākamā gada kalendāra sastādīšanas un tiek nosūtīts sacensibu organizatoriem uz e-pastu kopā ar provizorisko kalendāru.

U10 Sacensību kalendāra mērķi:
1. Sastādīt kalendāru tā, lai vienas vecuma grupas sacensības nepārklātos 1 nedēļas nogalē, ja ir tabulā paredzēts uzņemt vairāk kā 8 dalībniekus.
2. Elestīgāki noteikumi klubiem, kam ir vairāk bāzē kortu un kas spēj dalībniekus uzņemt bez ierobežojuma Orange un Green grupās.
3. Veicināt U10 tenisa sacensību draudzīgo cenu saglabāšanu.

Red - līdz 15 Eur (ziemā un vasarā)
Orange - līdz 20 Eur (ziemā) un līdz 15Eur (vasarā)
Green -
15 Eur/1diena (vasarā), 20 Eur/2dienas (vasarā)
20 Eur/1diena (ziemā), 25 Eur/2dienas (ziemā)

Sacensību kalendārs tika sastādīts vadoties pēc šadiem principiem:

Varianti Tenisa laukuma skaits Sacensību skaits gadā
A variants 0 slēgto un vismaz 4 atvērtie Red-2, Orange-2, Green-2
B variants 1 slēgtais un vismaz 2 atvērtie Red-1, Orange-1, Green-1
C variants 2 vai vairāk slēgtie un vismaz 2 atvērtie Red-2, Orange-2, Green-2
D variants 3 slēgtie un vismaz 3 atvērtie + rīkotas augsta
ranga sacensības (Open, LČ, ITF)
Red-3, Orange-3, Green-3

Ja kāds klubs nebūs apstiprinājis piešķirtos sacensību datumus, tad šie datumi tiks piedāvāti rīkot citiem klubiem, kas izteica vēlēšanos organizēt papildus sacensības.

Sacensību atcelšanas gadījumā sacensības var tikt pārceltas uz citiem datumiem.
Papildus sacensības klubam var piešķirt U10 tenisa programmas vadītāja, ja redz nepieciešamību pēc papildus sacensībām U10 tenisa programmas mērķu īstenošanai.

4.Sacensību organizatora lietotājvārds, parole un iespējas

Katram organizatoram pirms sacensību nolikuma pirmreizējās aizpildīšanas tiek piešķirts atsevišķs lietotājvārds un parole, kuru var mainīt pēc pieprasījuma.

Ielogojoties, sistēma ļaus veikt šādas funkcijas:

 

5.Sacensību nolikums

Sacensību nolikums jāaizpilda elektronsiki vienu mēnesi pirms sacensībām. Ja sacensību nolikums nav iesniegts norādītajā laikā, tad sacensības var tikt izņemtas ārā no kalendāra bez brīdinājuma. Spiežot uz linku "Pamācība" var izlasīt Nolikuma aizpildīšanas pamācību. Pirms Nolikuma aizpildīšanas ir jāveic aprēķini par dalībnieku skaita ierobežojumu pamatojoties uz kluba atvēlēto laiku un kortu skaitu.

6.U10 laukuma tiesneši

Sekojot dalībnieku skaita reģistram galvenajam tiesnesim savlaicīgi ir jānoorganizē  sertificēti U10 Laukuma tiesneši. Galvenajam tiesnesim pirms sacensībām ar laukuma tiesnešiem ir jāvienojas par darba samaksu (ieteicamā samaksa 3 EUR/h + summa sabiedriskā transporta izdevumu apmērā, ja tādi ir). Sacensības nedrīkst tiesāt nesertificēti laukuma tiesneši, pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts kā sacensību organizatora pārkāpums. Atkārtota pārkāpumu gadījumā nākamās kalendārās sacensības var tikt atceltas. Izmaiņas, kas neatbilst U10 tenisa organizācijas noteikumiem ir savlaicīgi jāsaskaņo ar U10 tenisa sacensību organizācijas kontroles atbildīgo personu (mob.26017878).

7.Dalībnieku reģistrācija

U10 Tenisa visu dalībnieku reģistrācija notiek caur interneta tiešsaites sistēmu.

Kad pieteikšanās ir noslēgusies un ir piešķirti wc, ja tādi ir paredzēti, tad sacensību galvenais tiesnesis veic izlozi. Pēc izlozes neviens dalībnieks vairs netiek pieņemts izņemot gadījumus, ja kāds saslimst.

Ko sacensību galvenais tiesnesis var darīt gadījumos, ja spēļu tabulas ir uztaisītas un pēc izlozes veikšanas kāds atsaka savu dalību:


7.1.Wild Card (WC)

Sacensību organizatori var piešķirt sava kluba spēlētājam, ja tas nav iekļuvis sacensībās ierobežotu dalībnieku skaita dēļ, WC (ielūgums uz sacensībām). Spēlētājam, kuram tiks piešķirts WC, ir jābūt reģistrētam uz konkrētajām sacensībām kā arī viņš ir jāinformē par WC piešķiršanu. Ja WC sacensībās netiek piešķirtas, tad sacensībās dalībnieki tiek pielaisti parastajā kārtībā- pēc reģistrācijas laika.
WC sacensībās tiek piešķirtas sekojoši:
8- 15 dalībnieki sacensībās - 1 WC
16-23 dalībnieki sacensībās - 2 WC
24-31 dalībnieki sacensībās - 3 WC
32 un vairāk dalībnieki sacensībās - 4 WC
Ja sacensībās dalībnieku skaits nav ierobežots, WC netiek piešķirtas.

Dalībniekam ir tiesības izmantot WC sava kluba rīkotajās sacensībās arī tādā gadījumā, ja viņš ir ticis spēlēt iepriekšējās sacensībās ar ierobežotu dalībnieku skaitu ar nosacījumu, ka viņš ir reģistrēts profilā pie tā paša kluba, kas rīko sacensības.

8.Sacensību izloze

Var veikt 2 dažādus izlozes veidus:
1)Datorizētā izloze -
sacensību dalībnieku izloze, kuru veic datora sistēma automātiski piešķirot katram dalībniekam savu izlozes numuru. Sacensību organizators ar piešķirto paroli veic izlozi. Izlozi ir jāveic dalībnieku sarakstā uzspiežot uz linku - Sacensību organizatoriem un tad jāievada parole izlozes veikšanai. Izlozes rezultāti būs pieejami un redzami dalībnieku sarakstā. Pēc izlozes numuriem vadoties sacensību organizators bērnus sadalīs pa apakšgrupām un aizpildīs sacensību tabulas un sastādīs dalībnieku spēļu secību.

Datorizētās izlozes priekšrocības:


2)Publiskā izloze -
sacensību izloze tiek veikta sacensību dienā uz vietas visu dalībnieku klātbūtnē.

Nekādā gadījumā nav atļauts pēc izlozes dalībniekus mainīt vietām ieliekot citā apakšgrupā, izņemot gadījumus, ja kāds dalībnieks nav ieradies uz sacensībām.

Sacensību nolikumā Piezīmēs ir jānorāda, kāda veida izloze tiks piemērota konkrētajās sacensībās - "Datorizētā" vai "Publiskā".

9.Sacensību tabulas

Sacensībām ir jāizmanto "Round Robin" sacensību tabulas, kuru paraugi ir atrodami pie Dokumentācijas šīs sadaļas apakšā. Tabulas ir izstrādātas tā, lai bērniem nodrošinātu minimālo spēļu skaitu un nepārsniegtu maksimālo spēļu skaitu.

Sacensību organizatori var izmantot arī savas "Round Robin" tabulas tikai ir daži priekšnosacījumi kuri ir jāizpilda:

1)Ja ir vairāk kā 5 dalībnieki, tad sacensību organizatoram ir jānodrošina katram spēlētājam minimums 4 spēles. Spēļu maksimums ir 8 spēles.
2)Pirmajā aplī obligāti ir jābūt spēlēm katram ar katru vienā grupā vai spēlētāji jāsadala vairākās apakšgrupās. Izņemot gadījumus ar dubultspēlēm, kur pirmajā kārtā var būt tīkla sistēma ar noteikumu, ka katram tiks nodrošinātas vismaz 3 spēles.

Ja izmantojat LTS izstrādātās "Round Robin" tabulas, tad pirms sacensībām lūdzu ielādējiet pēdējo versiju tabulas, jo tās laika gaitā nemitīgi tiek atjaunotas.

10.Sacensību rezultātu tabulas

Sacensību organizatoriem turnīra laikā jānodrošina dalībniekiem un skatītājiem regulāri papildinātas un aizpildītas sacensību tabulas pieejamā vietā.

Organizatoriem sacensību rezultātu tabulas jānosūta 1 darba dienas laikā aizpildot tabulas elektroniski online sistēmā.

Turnīra tabulās ir jānorāda laukuma tiesnešu vārdi uzvārdi, kas tiesāja sacensības.

Visi tiesnešu rezultātu pieraksti ir jāsaglabā 2 nedēļas pēc rezultātu publicēšanas (rezultātu pierakstus nepieciešams saglabāt gadījumā, ja būs jāievieš korekcijas kļūdaini iesniegto rezultātu tabulās).

Pretenzijas par rezultātu pareizību tiek pieņemtas 5 dienas pēc turnīra rezultātu publicēšanās.

11.Vecuma grupas

2018.gada sacensībām var pieteikt dalībniekus sekojošās vecuma grupās (vērā netiek ņemts dzimšanas mēnesis):

U8 - 2010.g.dzimušie un jaunāki (Red grupa)
U9 - 2009.g.dzimušie un jaunāki (Orange grupa)
U10 - 2008.g.dzimušie un jaunāki (Green grupa)

Papildus nosacījumus par piedalīšanos U10 un U12 tenisa grupās var izlasīt sadaļā - U10 sacensību noteikumi.

12.Spēļu skaits, dienas, punktu skaitīšanas izvēles faktori

Grupa Spēļu skaits dienā
1 dalībniekam
Sacensību
dienas

Standarta punktu
skaitīšanas metodes

Red

4-8 1 "Tie break" līdz 7punktiem
"Tie break" līdz 11punktiem
Orange
4-7 1 "Tie break" līdz 11punktiem
Green
2-5 1-2 1 sets līdz 4 geimiem

 

Punktu skaitīšanas izvēlē kalpo šādi faktori:

 

13.Dokumentācija

Galvenā tiesneša palīgmateriāls par veicamajiem darbiem

"Round Robin" rezultātu aprēķināšanas metodes

Laukuma tiesnešu - Spēļu protokoli

 

 

 

 

lts lts lts


Mūs atbalsta

lg seb Wilson Milzu Venden Igate Food Union vs lok lsfp