Treneru sertifikācija

Latvijā sertificēto tenisa treneru sarakstu, kuriem ir derīgs sporta speciālista sertifikāts tenisa trenera jomā, jūs varat aplūkot Latvijas sporta federāciju padomes mājas lapā - www.lsfp.lv . Uzrādītie treneri ir tiesīgi oficiāli strādāt par tenisa treneri.

Lai Latvijā oficiāli strādātu par tenisa treneri LTS kā pirmo obligāto dokumentu pieprasa Latvijas Sporta federācijas padomes izsniegto trenera sertifikātu. Visi pārējie sertifikāti, kas iegūti apmeklējot kursus (ITF, LTS u.c.) tiek uzskatīti kā kvalifikācijas termiņa pagarinoši. Tabulā ir norādītas trenera kategorijas (A,B,C,-). Dažiem treneriem kvalifikācijas kategorijas vietā ir svītriņa, tas nozīmē, ka viņi ir ieguvuši diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un ir tiesīgi strādāt bez sertifikāta, nav pievienots sertifikāta numurs un kategorija. Pēc 5 gadiem ir jāiegūst LSFP trenera sertifikāts atbilstošajā sporta veidā.

Visiem treneru sertifikātiem ir derīguma termiņš uz 5 gadiem, kad beidzas termiņš ir jāveic resertifikācija. Piecu gadu laikā jebkura sporta veida treneriem ir jāapmeklē noteikts kursu stundu skaits ar atbilstošu jeb piemērotu tematiku izvēlētajai specialitātei kā arī ir jābūt darba pieredzei.

Kad treneris ir ieguvis pirmo reizi trenera sertifikātu un ir oficiāli reģistrēts Latvijas sporta federāciju padomes lapā, tad nākamais solis ir piereģistrēties U10 tenisa lapā kā jaunam trenerim sadaļā - Rezultāti - Treneriem. Lapas administrators pārbaudīs LSFP reģistru un pievienos klāt licenci un tās derīguma termiņu. Kad sertifikāta termiņš beigsies, treneris kļūs neaktīvs un bērnu profilos uzrādīsies kā - nesertificēts treneris, līdz momentam kamēr atsūtīs uz epastu pieprasījumu ar jaunā sertifikāta derīguma termiņiem.

Informāciju par sertifikātu saņemšanu un resertificēšanos var iegūt Latvijas Sporta federācijas padomes mājas lapā - www.lsfp.lv

 

lts lts lts


Mūs atbalsta

lg seb Wilson Milzu Venden Igate Food Union vs lok lsfp