To der zināt

Vecākiem vedot bērnus uz sacensībām un piedaloties bērna tenisa dzīvē ir jāzin daži pamatnoteikumi:

1. Kam ir paredzēta U10 tenisa programma

 

2. LTS soda punktu sistēma

Latvijas tenisa savienība (LTS) ir izstrādājusi soda punktu sistēmu, balstoties uz ITF un Tennis Europe pieredzi, to piemērojot Latvijas apstākļiem. U10 tenisa skomisija šos punktus ir pielāgojusi u10 tenisam.

2.1. Vispārējie noteikumi:

Viena kalendārā gada laikā spēlētāja/s var sakrāt līdz 10 soda punktiem, par kuriem viņa/š nesaņem diskvalifikāciju.
Ja spēlētāja/s ir sakrājis 10 soda punktus un vairāk, tad spēlētāja/s tiek diskvalificēts no iespējas piedalīties visa veida LTS sacensībās uz nākošām 60 dienām sākot ar sacensību datumu kurā tika sasniegti 10 soda punkti.

Pēc diskvalifikācijas kalendārā mēneša beigām sakrātie 10 soda punkti dzēšas;
Ja spēlētājai/m uz kalendārā mēneša sākuma ir bijuši 12 soda punkti, tad pēc diskvalifikācijas mēneša beigām dzēšas tikai 10 soda punkti, atlikušie 2 soda punkti saglabājas līdz attiecīgā kalendārā gada beigām, kad soda punkti saņemti.
Katra/s spēlētāja/s uzkrātie soda punkti parādīsies U10teniss.lv mājas lapas sadaļā - Rezultāti, apakšsadaļā "Soda punkti un diskvalifikācijas", šī informācija būs publiski pieejama. Kā arī soda punkti būs redzami pie sacensību rezultātu uzskaites katra bērna profilā uzspiežot uz "bumbas" simbola. Programmas sistēma automātiski uz e-meilu izsūtīs ziņu par saņemtajiem soda punktiem, līdz ko galvenais tiesnesis ievedīs sacensību rezultātus. Ja galvenais tiesnesis elektroniski pārtaisa jau iepriekš izveidotās tabulas, tad dalībniekam ziņa par soda punktiem par atteikšanos no sacensībām tiks nosūtīta ātrāk nekā tiks ievadīti sacensību rezultāti.

2.2. Atteikšanās no sacensībām.

U10 tenisā spēlētājam ir tiesības atteikties no vienām sacensībām viena kalendārā gada laikā pēc konkrētās sacensībās veiktās izlozes, nesaņemot par to soda punktus. Atteikšanās nozīmē - turnīra galvenā tiesneša informēšana pirms savas pirmās spēles sākuma par neierašanos. Šajos gadījumos nav nepieciešama ārsta zīme. Neierašanās uz sacensībām, bez galvenā tiesneša informēšanas, tiek traktēta kā neierašanās, par kuru tiek piešķirti soda punkti.

1. Ja spēlētājs atsakās no turnīra elektroniski līdz izlozei - 0 soda punkti
2. Ja spēlētājs atsakās (sms un zvana veidā informējot galveno tiesnesi) no turnīra
pēc izlozes veikšanas sakarā ar veselības problēmām pirmo reizi kalendārā
gada laikā - 0 soda punkti (ārsta zīme nav obligāta). Šie soda punkti neanulējas kaut arī tiek uzrādīta ārsta zīme.
3. Ja spēlētājs atsakās (sms un zvana veidā informējot galveno tiesnesi) no turnīra
pēc izlozes veikšanas sakarā ar veselības problēmām otro reizi kalendārā
gada laikā - 5 soda punkti. Ja uz meilu info@u10teniss.lv piecu darba dienu laikā tiks atsūtīta nofotogrāfēta vai noskanēta ārsta izziņa, tad 5 soda punkti no spēlētāja profila tiks anulēti.
4. Ja spēlētājs neierodas uz sacensībām (no show) par to nebrīdinot
galveno tiesnesi - 6 soda punkti. Šie punkti netiek anulēti.
5. Par piedalīšanos vienlaicīgi divos turnīros - 6 soda punkti (nevar piedalīties vienlaicīgi divos turnīros tai skaitā 2 vecuma grupās, piemēram, U10 un U12 vecuma grupā).

2.3. Tiesnesim ir tiesības piešķirt soda punktus arī spēles laikā.

Spēles laikā piešķirtie soda punkti tiek pieskaitīti klāt pie kopējas soda piešķiršanas sistēmas.
1. Brīdinājums + punkta noņemšana - 1 soda punkts;
2. Brīdinājums + geima noņemšana (Tie break-2 punkta noņemšana) - 2 soda punkti;
3. Atkārtots brīdinājums + geima vai 2 punktu noņemšana spēlē + 1 soda punkts;
4. Diskvalifikācija no spēles + 1 soda punkts;
5. Diskvalifikācija no sacensībām - 6 soda punkti (t.sk. par pārkāpumiem ārpus tenisa laukuma);
6. Spēlētājs neieradās uz spēli - 5 soda punkti

Pēc notikušā turnīra galvenais tiesnesis aizpilda turnīra veidlapu un nosūta to LTS, tajā norāda visu turnīra laikā spēlējušo spēlētāju sakrātos soda punktus, kā arī apraksta konkrētās situācijas, kurās soda punkti tika piešķirti. LTS šo informāciju apkopo un ievada pie katra spēlētāja.

Galvenajam tiesnesim ir tiesības neziņot par vienīgo brīdinājumu spēlē, ja viņš uzskata, ka pārkāpums ir bijis nebūtisks.

Šie noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 15.februāri un ir saistoši visiem spēlētājiem, organizatoriem, treneriem, kā arī jebkurai personai, kas saistīta ar šajos noteikumos aprakstītajām situācijām. Noteikumi var tikt koriģēti, tāpēc pēdējo korekciju datumu var skatīt šīs sadaļas augšpusē pie virsraksta.

3. Brīdinājumi un diskvalifikācija spēles laikā
Vecākiem pirms sacensībām ir jāatgādina bērnam sporta ētikas kodekss, par uzvešanos uz tenisa laukuma, pretējā gadījumā sacensību tiesnesim/ organizatoram ir tiesības izteikt brīdinājumu un diskvalificēt spēlētāju.

Sacensību galvenais tiesnesis ir tiesīgs diskvalificēt spēlētāju bez brīdinājuma par jebkuru rupju nesportisku pārkāpumu.

Dalībnieks saņem sekojošus brīdinājumus, gadījumā, ja spēles gaitā iejaucas no malas dalībnieku pārstāvoša persona (t.sk. treneris):
1.reizi - brīdina bez punkta atņemšanas;
2. reizi - brīdina un piešķir punktu pretiniekam;
3. reizi - punktu piešķir pretiniekam un spēlētāju diskvalificē (konsultējoties ar galveno tiesnesi).

4. Pārzināt un ievērotSacensību uzvedības kodekss un noteikumi".

5. Trenera vai kluba maiņa

Dalībniekam, kurš maina treneri vai klubu:

1)pārstāvim par to rakstiski jāinformē LTS ar iesniegumu. Iesniegumu jāparaksta iepriekšējam trenerim vai kluba pārstāvim, piekrītot, ka nav pretenziju par kluba un trenera maiņu!

2)Iepriekšējais treners atsūta uz e-pastu  info@u10teniss.lv apstiprinājumu, ka nav pretenziju par kluba un trenera maiņu!

Tikai pēc iesnieguma vai iepriekšējā trenera e-pasta saņemšanas pie rezultātiem tiks nomainīts tenisa klubs vai treneris.

6. Pāriet uz nākamo sacensību līmeni

Tad, kad bērnam ir sakrātas uzvaras nepieciešamajā līmenī un visi rezultāti ir jau ievietoti, tad pēc vēlēšanās jebkurā laikā var pāriet uz nākamo līmeni ejot uz sadaļu Rezultāti un kreisajā pusē nospiežot apakšsadaļu - Iesniegums par pāriešanu uz nākamo līmeni. Tur jāievada licences numurs un spēlētājs automātiski tiek pārcelts uz nākamo līmeni, ja ir sakrātas nepieciešamās uzvaras.

Ja ir sakrātas nepieciešamās uzvaras, tad nav obligāti uzreiz jāpāriet uz nākamo līmeni, var turpināt spēlēt esošajā līmenī, kamēr noteikumi to atļauj.

Green un U12 līmenī var spēlēt vienlaicīgi abās vecuma grupās, tikai vispirms ir jāreģistrē licence arī U12 līmenī mājas lapā www.lts.lv

7. U10 tenisa sacensību laukuma tiesneši

Tie ir tiesneši, kas apmāca Jūsu bērnu tenisa spēles noteikumiem.

Red grupu tiesā - laukuma tiesneši, kas visu spēli koriģē un nosaka spēles gaitu.
Orange grupu tiesā - laukuma tiesneši novērotāji, kas koriģē spēles gaitu, bet bērni mēģina paši tiesāt spēli.
Green grupu tiesā - laukuma tiesneši novērotāji, kas koriģē spēles gaitu, bet bērni mēģina paši tiesāt spēli.Green grupa var norisināties arī bez laukuma tiesnešiem, kur bērni pilnībā paši tiesā spēli. Strīdus gadījumā, kad nevar atrisināt konfliktu saviem spēkiem, tad jāiet pie galvena tiesneša.

Sākot no U12 grupas bērni paši tiesā spēli.Servētājam pirms serves nosaucot rezultātu. Ja arī tiek izmantoti laukuma tiesneši, tad tikai augstu kategoriju sacensībās par pirmajām vietām.

 

lts lts lts


Mūs atbalsta

lg seb Wilson Milzu Venden Igate Food Union vs lok lsfp