Tenisa treneri

Pirms vest savu bērnu pie kāda trenera, vecākiem būtu jāpārliecinās par trenera kvalifikāciju.

Sekojošā linkā var atrast Latvijā sertificēto tenisa treneru sarakstu, kuriem uz patreizējo brīdi ir derīgs sporta speciālista sertifikāts. Uzrādītie treneri ir tiesīgi oficiāli strādāt par tenisa treneri.

http://www.lsfp.lv/sporta_registrs/sertificetie_sporta_specialisti

Rezultātos pie spēlētāja profila uzrādīsies uzraksts "Nesertificēts treners", ja treneris nebūs kvalificēts ar atbilstošu trenerim nepieciešamo izglītību vai veicis resertifikāciju.

 

 

 

 

lts lts lts


Mūs atbalsta

lg seb Wilson Milzu Venden Igate Food Union vs lok lsfp