Latvijas tenisa savienības U10 sacensību NOLIKUMS
Sacensību nosaukums Mārupes tenisa skolas balvas izcīņa Veids (vienspēles/dubultspēles)
v/sp -
Sacensību vieta Klubs Adrese
Mārupes tenisa skola Mārupes tenisa skola, Mazcenu aleja 6a, Jaunmārupe
Sacensību organizators Sacensību organizators Vārds uzvārds Tālrunis
Mārupes tenisa skola Pauls Feldmanis 29136258
Korti Laukumu veids Laukumu segums Skaits Bumbas
Slēgtais Hard

Red - 4

Babolat
Galvenais tiesnesis Vārds uzvārds Tālrunis
Kristaps Stenders 29338162
Vecuma grupas Datums Grupa Dalībnieku skaits Sacensību sākums
2018-03-03 U8 M - neierobežots
Z - neierobežots
M - 14:30
Z - 16:30
Pieteikšanās slēdzas Datums Laiks Sacensību kārtība Skatīt U10 tenisa mājas lapā, sadaļā Sacensības - U10 sacensību noteikumi
2018-03-01 19:00
Apbalvošana Pirmo trīs vietu ieguvēji saņem medaļas un diplomus. Visi dalībnieki saņems saldumu balvas par piedalīšanos

Piezīmes Sacensību laikā notiks U10 tenisa tiesnešu kursi, kuru laikā praktikanti trenēsies sacensību tiesāšanā.

Sacensību sākuma laiks tiks precizēts pēc izlozes veikšanas.
Uz sacensībām jāierodas 20 min pirms sacensību sākuma, lai reģistrētos!
Dalības maksa 15 Euro
Nolikums saskaņots ar LTS 2018-02-09