Latvijas tenisa savienības U10 sacensību NOLIKUMS
Sacensību nosaukums TC Ādaži balvas izcīņa Veids (vienspēles/dubultspēles)
- d/sp
Sacensību vieta Klubs Adrese
Tenisa centrs "Ādaži" Gaujas iela 26, Ādaži, LV-2164
Sacensību organizators Sacensību organizators Vārds uzvārds Tālrunis
Tenisa centrs "Ādaži" Einārs Jansons 26017878
Korti Laukumu veids Laukumu segums Skaits Bumbas
Slēgtais Hard


Green - 6

Wilson
Galvenais tiesnesis Vārds uzvārds Tālrunis
Marija Kozireva 29837597
Vecuma grupas Datums Grupa Dalībnieku skaits Sacensību sākums
2018-03-11 U10 M - neierobežots
Z - neierobežots
M - 9:00
Z - 9:00
Pieteikšanās slēdzas Datums Laiks Sacensību kārtība Skatīt U10 tenisa mājas lapā, sadaļā Sacensības - U10 sacensību noteikumi
2018-03-08 19:00
Apbalvošana Pirmo trīs godalgu pāri saņems medaļas un diplomus un TC Ādaži sarūpētās balvas!
Visi dalībnieki saņems saldumu balvas par piedalīšanos

Piezīmes Spēles ilgums un nosacījumi:
Līdz 20 pāri - 1sets līdz 6 geimi, pēc no-ad sistēmas
Vairāk nekā 20 pāri - 1sets līdz 4 geimi, pēc no-ad sistēmas

Sacensību sākuma laiks tiks precizēts pēc izlozes veikšanas.
Izlozi veiks datora sistēma publiskajā dalībnieku sarakstā piešķirot katram bērnam izlozes numuru.
Uz sacensībām jāierodas 20 min pirms sacensību sākuma, lai reģistrētos!
Dalības maksa 15 EUR katram dalībniekam / no pāra 30Eur
Nolikums saskaņots ar LTS 2018-02-12