Izmaiņas U10 tenisa noteikumos un sacensību organizācijā

2017-10-24

U10 un U12 tenisa grupu izmaiņas un korekcijas sacensību organizēšanā

Sacensību komisijas sapulcē 9.10.2017. tika lemtas būtiskas izmaiņas U10 tenisā.

1. Sākot ar 2018.gada 8.janvāri tiks atcelts noteikums par uzvaru krāšanu U10 tenisa programmā. Tika noteikts jauns kritērijs pārcelšanai uz augstāku līmeni - nospēlēto spēļu skaits.

Pamatojums:
1) Mazināt spriedzi sacensību gaisotnē un atgriezties pie sākotnējās ITF U10 tenisa programmas idejas - "Teniss for Fun" (spēle priekam);
2) Padarīt U10 tenisa programmu labvēlīgāku bērna mentālajam stāvoklim, lai bērns spētu vairāk koncentrēties spēles procesam, nevis rezultātam;
3) U10 tenisa sacensības paredzētas, lai gūtu prieku no tenisa, mācītos tenisa spēles noteikumus, uzkrātu pieredzi, mācītos patstāvīgi tiesāt un komunicēt ar citiem bērniem, u.c.iemesli.

Nepieciešamais spēļu skaits, lai bērns tiktu pārcelts uz nākamo līmeni:

Red - 60
Orange - 60
Green - 60

Paskaidrojums: ja uz 8.janvāri attiecīgajā līmenī būs sakrāts noteiktais (60) spēļu skaits, tad tāpat kā iepriekš pārcelties uz nākamo līmeni varēs sadaļā - Rezultāti - Iesniegums par pāriešanu uz nākamo līmeni (par bērna gatavību nākamajam līmenim vaicāt savam trenerim). Rezultātos spēļu statistika, kur ir norādīta spēļu skaita attiecība pret uzvarētajām spēlēm saglabāsies, lai tā pat kā iepriekš varētu noteikt gada labākos spēlētājus, kā arī veikt atlasi uz prestižajiem turnīriem (piem.,SEB Future starp Baltijas valstīm)

2. Dubultspēles Green grupā arī tiks ieskaitītas pie rezultātiem kā nospēlētās spēles.

3. Red grupas sacensību skaita samazinājums līdz 24 sacensībām gadā. Samazinājums jāveic gada sākumā un gada beigās.

Pamatojums:
1) Jo gada sākumā un gada beigās ir maz Red grupas dalībnieku;
2) Red sacensību ir vairāk nekā Orange un Green, kas veicina ātrākas pārejas iespējas uz Orange/Green līmeni, tādejādi gada vidū un beigās veicinot pārmērīgu dalībnieku daudzumu šajos līmeņos, kas savukārt rada situāciju, ka organizatori nespēj nodrošināt 1/3 daļai sacensību dalībniekiem iespēju piedalīties sacensībās.

4. Organizatoram (LTS biedrs), ja tas nav attiecīgās tenisa laukumu bāzes pārstāvis, ir jābūt mutiskai norunai ar bāzi/laukuma apsaimniekotāju uz vienu gadu par bāzes nodrošināšanu konkrētam skaitam u10 sacensību, kas ir ierakstīti u10 tenisa sacensību kalendārā. Citos gadījumos, pēc u10 tenisa komisijas pieprasījuma, līgumam ar bāzi par sacensību organizēšanu. Viens organizators var vienoties ar vairākām bāzēm par sacensību organizēšanu. Vienā bāzē nedrīkst būt vairāki organizatori, kas organizē u10 tenisa sacensības, izņemot gadījumus, kad organizatori vienojas savā starpā, ka konkrētajā bāzē viens rīkos vienai vecuma grupai, bet otrs citai vecuma grupai (piem.viens organizators rīko Red,Orange un otrs organizators rīko Green).

5. Samazināt esošajiem organizatoriem Orange un Green turnīru skaitu, lai var iekļaut kalendārā lielās tenisa bāzes (ENRI (ziema), SMScredit (ziema/vasara), u.c.) un izslēgt iespējas organizēt sacensības LTS biedriem/sacensību organizatoriem, kas sadarbojas ar bāzēm, kuras var nodrošināt tikai 1 tenisa laukumu Orange un Green sacensībām.

Pamatojums:
1) Aktivizēt vairāk klubu uz sacensību organizēšanu u10 tenisā, lai nav tikai daži lielie klubi, kas uzņemas lielāko sacensību slogu;
2) Attīstīt tenisu dažādos Latvijas klubos, kuri spēj piedāvāt vienā bāzē trīs vai vairāk tenisa laukumus sacensībām;
3) Samazināt sacensībām dalībnieku skaita ierobežojumu, lai vienās sacensībās var spēlēt vairāk bērnu (piemēram 1 sacensībās spēlē 16-20 nevis 8-12 bērni)
4) Samazināt bērnu ilgstošu uzturēšanos sacensību vietā un pieturēties pie ieteicamajiem maksimālajiem sacensību ilguma laikiem - Red -3stundas, Orange -4stundas, Green - 5stundas (vienā dienā)

Ar sīkāku izklāstu par nosacījumiem cik klubam ir pieļaujamais sacensību skaits gadā var iepazīties šeit.

Papildus noteikumi:

1) LTS var rīkot jebkurā bāzē papildus sacensības, ja tas ir nepieciešams U10 tenisa programmai;
2) Ja kāda bāze atsakās rīkot maksimāli pieļaujamo sacensību skaitu, tad cits organizators var papildus uzņemties rīkot, ja to ļauj U10 tenisa programmas pārstāvis izanalizējot sacensību sablīvējumu un nepieciešamību pēc papildus sacensībām;
3) Nevar organizēt Orange un Green sacensības, ja organizators var nodrošināt tikai vienu tenisa laukumu;
4) Papildus vienas Orange un Green grupas sacensības var organizēt, ja ir vismaz 4 tenisa laukumi;
5) Ja sacensību skaits ir pietiekams vai nepietiekošs, tad U10 programmas pārstāvis var lemt nepieņemt vai pieņemt papildus sacensības vai sacensību organizatorus.
6) Lietus gadījumā vasaras bāzēs var pārcelt sacensības uz citiem datumiem arī, tad ja paralēli ir tāda pati vecuma grupa.

6. Vienā nedēļas nogalē var pieteikties tikai uz vienu turnīru. Turpmāk, ja, piemēram, bērns tiks pieteikts uz U10 programmas green sacensībām, tad U12 sacensībām datorsistēma neļaus pieteikties, kamēr netiks atteikta dalība U10 sacensībās, un otrādi.

Jautājumu gadījumā, varat zvanīt - 26017878

Ar cieņu,
LTS, U10 tenisa vadītāja
Lilita Didriksone

lts lts lts


Mūs atbalsta

lg seb Wilson Milzu Venden Igate Food Union vs lok lsfp