MK noteikumi nr.360 - Sacensības iekštelpās

2021-09-13

MK 360 - 10.09.2021.

40.32 Sporta sacensības iekštelpās notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

40.32 1. sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē (norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru);

40.32 2. sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu, kā arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem saskaņā ar šo noteikumu 40.5 4. apakšpunktu pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs;

40.32 3. sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem;

40.32 4. sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas (ieskaitot sportistus un nodarbinātos, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus, bet šo noteikumu 32.12 1. apakšpunktā minētajā gadījumā - neieskaitot skatītājus);

40.32 5. iekštelpu sporta sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietoti mutes un deguna aizsegi (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);

40.32 6. vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);

40.32 7. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;

40.32 8. tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana ik pēc 90 minūtēm vismaz 20 minūtes vai atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm;

40.32 9. apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli;

40.32 10. sacensību organizators nodrošina šo noteikumu 40.35 punktā noteikto pienākumu izpildi.

 

lts lts lts


Mūs atbalsta

lg seb Wilson Milzu Venden Igate Food Union vs lok lsfp