U10 Tenisa noteikumi un sacensības 2022

2022-01-24

Informējam par izmaiņām 2022.gadā

1. U10 tenisa sacensības atsāksies ar februāri un būs jāievēro LTS izstrādatais sacensību drošības protokols ar U10 pielāgotiem noteikumiem. Protokols vēl ir izstrādes stadijā. 

Viens no pamatnosacījumiem drošības protokolā, ka ir jāņem vērā skatītāju zonas pieejamā platība uz vienu skatītāju 3m2. Turnīrus var organizēt, ja ir paredzēta skatītāju zonas vieta. Dalībnieku skaita ierobežojuma noteikšanā jāņem vērā skatītāju maksimālā pieļaujamā ietilpība. Pavadošas personas var būt tikai ar kovid sertifikātu un ir jāreģistrējas kopā ar dalībnieku.

Bērni nevar piedalīties sacensībās, ja ir augšējo elpceļu infekcijas pazīmes vai bērnam ir noteikta karantīna. Ja bērns ir vesels un ir veicis skolu prasības par covis testu veikšanu, tad bērns var piedalīties sacensībās. Ja nav skolās veikti paštesti, tad tos ir jāveic sacensību dienā ar pašiegādātu testu. Pirmsskolas bērni veic sacensību vietā pašiegādātu paštestu 30min pirms sacensību sākuma galvenā tiesneša / autorizētas personas vai vecāku klātbūtnē.

2. Lai mainītu U10 tenisa līmeni ir nepieciešams nospēlēt 30 spēles.

3. Ir mainīti U10 vecuma ierobežojumi

2022.gada sacensībām var pieteikt dalībniekus sekojošās vecuma grupās (vērā netiek ņemts dzimšanas mēnesis):

Red grupa (U8) - 2014.g. dzimušie un jaunāki
Orange grupa (U9) - 2013.g.un 2014.g. dzimušie
Green grupa (U10) - 2012.g.un 2013.g. dzimušie
lts.lv - U12 grupa - 2011.gads, 2012.un 2013.g.- nospēlētas 30 green spēles

Reģistrējoties sistēmā dalībnieks automātiski tiek ielikts attiecīgajā vecuma grupā ņemot vērā bērna dzimšanas gadu (dzimšanas mēnesis netiek ņemts vērā).

Ja attiecīgajam dzimšanas gadam ir ļauts spēlēt pie vecākas grupas, un treneris uzskata, ka bērna fiziskā, psiholoģiskā sagatavotība tam ir gatava un bērns pārzin attiecīgā līmeņa tenisa spēles noteikumus un prot pats skaļi skaitīt punktus, tad ir iespējams pārcelt bērnu manuāli uz nākamo līmeni nesasniedzot 30 spēļu pieredzi (izņemot u12 grupu, tur IR nepieciešama 30 spēļu pieredze)

Ja atteicīgajam dzimšanas gadam nav atļauts vēl pāriet uz vecāku grupu, tad pāreja uz vecāku sacensību grupu var notikt tad, ja ir uzkrāta noteikta sacensību pieredze attiecīgajā vecuma grupā vai ir pienācis attiecīgais vecuma grupas nepieciešamais vecums. Kopējais spēļu skaits, lai pārietu uz nākamo līmeni 2022.gadā ir 30 spēles.
Katrā līmenī sasniedzot noteikto spēļu skaitu spēlētājs var turpināt spēlēt esošajā līmenī vai pāriet uz nākamo. Pārejot uz nākamo līmeni iepriekšejā līmenī atgriezties vairs nav atļauts izņemot Green grupu, kur var spēlēt paralēli gan Green gan U12 vecuma grupas turnīros.

Green grupas spēlētāji nospēlējot 30 spēļu skaitu var spēlēt 2 grupās vienlaicīgi, gan pie Green grupas, gan pie U12 vecuma grupas.

U12 grupas sacensībās var piedalīties:
• visi 2010. un 2011.gadā dzimušie bērni;
• 2012.un 2013.gads kas ir nospēlējuši 30 spēles "Green" grupas līmeņa sacensībās.

2014.gads un jaunāki spēlētāji pie U12 grupas spēlēt nevar!
Green grupas spēlētājiem spēlējot pie U12 vecuma grupas ir sacensību ierobežojums:
• 8 sacensības gadā - 2013.gadā dzimušie (9-gadīgie) + 4 sacensības ja sasniedz Top20
• Neierobežots sacensību skaits gadā - 2012.gadā dzimušie (10-gadīgie)

4. 2022.gadā ir atcelta - Gada spēlētāja noteikšana 2022

 

lts lts lts


Mūs atbalsta

lg seb Wilson Milzu Venden Igate Food Union vs lok lsfp