Korekcijas un uzlabojumi Sacensību organizācijā

2014-02-13

1.Spēļu protokoli

Sākot ar 15.02.2014. visām "Tie break" spēlēm U8 un U9 vecuma grupās Laukuma tiesnešiem ir katra spēle jāprotokolē speciāli izveidotās Protokolu lapās.

Līdz šim rezultāti tika rakstīti brīvā formā uz piezīmju papīra vai daži organizatori to uzskatīja par nevajadzīgu pasākumu.

Tā kā Laukuma tiesneši tiesā vairākas spēles un tīri cilvēcīgi ir tas, ka veidojas neuzmanības kļūdas un koncentrācijas problēmas. Lai samazinātu kļūdu iespējamību tiek ieviesti Spēļu protokoli.

Galveno tiesnešu uzdevums ir nodrošināt Laukuma tiesnešus ar cieta pamata dēlīšiem un izdrukātiem Spēļu protokoliem, lai fiksētu spēļu rezultātus. Pirms sacensībām ar Laukuma tiesnešiem ir jāizrunā kā jāaizpilda spēļu protokoli. Laukuma tiesnešu uzdevums ir savlaicīgi pirms sacensībās iepazīties ar Spēļu protokoliem un neskaidrību gadījumā par aizpildīšanas kārtību vaicāt galvenajiem tiesnešiem.

Spēļu protokoli un pamācība to aizpildīšanā ir atrodama arī sadaļā Sacensības - Sacensību organizācija 13.punktā - Dokumentācija.

2.U10 tenisa "Round Robin" rezultātu aprēķināšanas metodes

Galvenajiem tiesnešiem ir jāpielieto vienas "Round Robin" tabulu rezultātu aprēķināšanas metodes.

Metodes izskaidro kā U10 tenisā jāsadala spēlētājus pa vietām, ja diviem vai vairāk spēlētājiem ir vienāds punktu skaits?

Arī līdz šim šādas metodes tika pielietotas, bet reizēm galvenie tiesneši pie sarežģītām situācijām rīkojās dažādi un rīkojoties dažādi arī vietu sadalījums var atšķirties. Lai nebūtu interešu konflikts, visiem galvenajiem tiesnešiem pie noteiktām situācijām jārīkojas vienādi.

"Round Robin" rezultātu aprēķināšanas metodes ir atrodamas sadaļā Sacensības - Sacensību organizācija 13.punktā - Dokumentācija.

3. U8 vecuma grupā - Laukuma pušu maiņa

Laukuma tiesnešiem un spēlētājiem visās U10 vecuma grupās ir jāievēro spēles laikā laukuma pušu maiņas ik pēc 6 punktiem, kā to nosaka "Tie break" spēles noteikumi.

Līdz šim U9 (Orange) un U10 (Green) vecuma grupās laukuma pušu secība pēc tenisa spēles noteikumiem tika ievērota, bet U8 (Red) vecuma grupās spēlējot "Tie break" spēli laukuma pušu maiņu varēja arī neņemt vērā. Laukuma pušu maiņas nepieciešamību noteica Galvenais tiesnesis pēc apstākļu situācijas (vējš, saule, spēle telpās, skatītāju izkārtojums utt.). Red grupā laukuma pušu maiņa bieži netika pielietota, jo spēles ir tik ātras mazo laukuma izmēru dēļ un arī laika sprīdis starp punktiem ir tik īss, ka Laukuma tiesneši nespēj tik ātri noreaģēt un konstatēt faktu, ka ir jāmainās laukuma pusēm.

Tā kā tiek ieviesti Spēļu protokoli un tajos ir grafiski atgādinājumi par laukuma pušu maiņām, tāpēc tiek nolemts ka arī U8 vecuma grupā tagad ir jāievēro laukuma pušu maiņa visās sacensībās neatkarīgi no situācijas apstākļiem.

4. Izlozes secība

Izloze ir jāveic pirms iesildīšanās.

Līdz šim Latvijā gan U10, gan lielajā tenisā bija izstrādājusies sistēma, ka izloze tiek veikta pēc iesildīšanās. Starptautiskie tenisa noteikumi nosaka, ka izloze ir jāveic pirms iesildīšanās. Tagad arī U10 tenisā izloze ir jāveic pirms iesildīšanās uzreiz kā spēlētāji ierodas uz laukuma. Pēc izlozes, uzsākot iesildīšanās procesu, spēlētājiem ir jānostājas pareizā laukuma pusē.

Laukuma tiesnešu uzdevums ir sekot līdzi izlozes secībai.

5. Sertificēti laukuma tiesneši

No 01.01.2014. atsaucoties uz LTS pieņemtā lēmuma tiek atgādināts, ka U10 tenisa sacensībās uz laukuma drīkst tiesāt tikai tiesneši, kas ir sertificēti Laukuma tiesneši.

Visus sertificētos Laukuma tiesnešus var aplūkot U10 tenisa mājas lapas sadaļā Sacensības - U10 tenisa Laukuma tiesneši. Iasūtītajās sacensību rezultātu tabulās jābūt norādītiem Laukuma tiesnešiem, kas tiesāja sacensības, lai varētu fiksēt tiesāšanas pieredzi un kontrolēt U10 tenisa sacensību noteikumu ievērošanu saistībā ar sertificētiem Laukuma tiesnešiem.

Laukuma tiesnešiem ir jānotiesā 2 sacensības gadā, lai varētu pagarināt sertifikātu derīgumu uz nākamo gadu.

Sacensību organizatoriem, kas neņem vērā noteikumus par sertificētu Laukuma un Galveno tiesnešu pakalpojumu izmantošanu sacensībās, tiem būs izteikti brīdinājumi. Pie trešā brīdinājuma tuvākās kluba sacensības tiks ņemtas ārā no sacensību kalendāra.

U10 tenisa programmas mērķis nav izteikt brīdinājumus, bet gan rūpēties par kluba sacensību kvalitātes celšanu un sacensību organizācijas uzlabošanu Latvijā.

Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
LTS, U10 tenisa programmas pārstāve
Lilita Didriksone

 

lts lts lts


Mūs atbalsta

lg seb Wilson Milzu Venden Igate Food Union vs lok lsfp