U10 Sacensību noteikumi

I Sacensību spēles noteikumi

U10 tenisā ir atsevišķi spēles noteikumu izņēmumi salīdzinājumā ar LTS vecāko grupu jauniešu spēles noteikumiem. Zemāk ir izklāstīti lielākoties U10 tenisam pielāgoti noteikumi ar katram vecumposmam savu specifiku.

Serve/pieņemšana

- Servētājam ir jānostājās ar abām kājām aiz gala līnijas.
- Servētājam ir jāservē no dažādām laukuma pusēm saskaņā ar „tie break" vai īsā seta noteikumiem, izņemot Red grupu, kur divu vietā ir tikai viens serves kvadrāts.
- Servi ir jātrāpa kvadrātā pretējā laukuma pusē pa diagonāli (Orange un Green).
- Red grupā serve ir jātrāpa lielajā Red laukuma kvadrātā, kas ir no tīkla līdz serves līnijai, skatīt zīmējumā zaļā krāsā iekrāsoto Red serves kvadrātu:

Koridorā no serves līnijas līdz gala līnijai serve skaitās ārā.
- Ja serve netiek trāpīta vajadzīgā kvadrātā (vai spēlētājs netrāpa pa bumbu(tā ir kļūda) servētājs servē otro servi, ja otra serve netiek trāpīta laukumā vai spēlētājs netrāpa pa bumbu, tad servētājs zaudē punktu.
- Drīkst servēt no augšas vai apakšas, bet nedrīkst pieļaut bumbas atsitienu pret zemi pirms sitiena ar raketi, izņemot Red grupu, kur var pieļaut bumbiņas atlēcienu pret zemi.
- Ja servētājs servējot netrāpa pa bumbu, tas skaitās kā serve.
- Jā servētājs ir izpildījis servi no nepareizās puses un tas netika pamanīts, tad visas bumbas, nospēlētās no nepareizās puses, skaitās. Pēc kļūdas pamanīšanas uzreiz ir jāsāk no pareizās puses (Orange un Green).
- Pieņēmējs drīkst sist tikai pēc bumbas atlēciena. Ja pieņēmējs veic sitienu no gaisa bez atlēciena, tiek zaudēts punkts.
- Ja servēšanas laikā bumba pieskarās tīklam un krīt vajadzīgā serves kvadrātā, šo servi ir jāpārspēlē.

Spēles gaitā:

- Izspēles laikā (izņemot servi un pieņemšanu), spēlētāji drīkst sist pa bumbu pirms vai pēc pirmā atlēciena.
- Bumbai ir jāpiezemējās laukuma robežās.
- Ja bumba pieskaras griestiem, sienām vai citiem objektiem, sitiena izpildītājs zaudē punktu. Šīs noteikums attiecās arī uz servi.
- Ja bumba atsitās pret spēlētāja (ķermeni), šīs spēlētājs zaudē punktu.
- Ja spēlētājs atsit bumbu, kura gāja autā, pirms tā atsitās pret zemi, izspēle turpinās (izņemot serves pieņemšanu, šinī gadījumā pieņēmejs zaudē punktu).
- Ja izspēles laikā spēlētājs pieskarās tīklam, pirms bumba nav skārusi zemi viņš zaudē punktu.
- Laukuma pušu maiņa ir jāievēro visās U10 vecuma grupās tā kā to paredz Tenisa spēles noteikumi spēlējot geimus vai "Tie break" spēles formātu (15.02.2014.).

II Sacensību formāti (koriģets 10.09.2021.)

Sacensību organizētājam ir jāizvēlas tādu sacensību formātu, lai tas nodrošinātu visu dalībnieku pilnvērtīgu (vairākas spēles) piedalīšanos turnīrā. Turnīri ir jācenšas rīkot tā, lai katram bērnam vienās sacensībās sanāktu izspēlēt minimums 4 spēles, bet nevajadzētu vairāk par 8 spēlēm.

Red un Orange sacensībām ir jānorisinās 1 dienu, bet Green sacensībām, ja ir paredzēts spēlēt vairāk par 6 spēlēm vai 6 stundām dienā, tad spēlēm ir jānorisinās 2 dienas sadalot spēles katrā dienā vienmērīgā daudzumā.

Zemāk minētie formāti tiek izmantoti komandu un vienspēļu sacensībām kā arī dubultspēļu pasākumiem:

1. „ROUND ROBIN" SPĒLES (katrs ar katru, ja ir 7 un mazāk dalībnieku)
2. „ROUND ROBIN" SPĒLES APAKŠGRUPĀS (ja ir 8 un vairāk spēlētāju)
3. DAUDZPUSĪGĀS „MULTI SPORT" SPĒLES - īsie, jautrie mači „U10 Teniss" kombinēts ar mini hokeju, mini futbolu u.c.sporta veidiem.

Pamatprincipi:
Īsās spēles ir pašiem jaunākiem (5-7 gadu veciem) sacensību dalībniekiem miksētiem ar citu sporta veidu iemaņām. Sekojot līdzi bērnu progresam, spēles pakāpēniski tiek pagarinātas. Komandu sacensības šajā vecumā ir vienmēr labākas nekā individuālie turnīri.

Punktu skaitīšana:
Tās ir jāizvēlas ņemot vērā atvēlēto laiku, laukumu daudzumu, dalībnieku skaitu un vecumu un spēles līmeni. U10 tenisā pamatā tiek izmantota „tie-break" punktu skaitīšanas sistēma.

Grupas Punktu skaitīšanas veidi Aptuvenais laiks
RED
 • "Tie break" līdz 7 punktiem
 • Pagarinātais "Tie break" līdz 11 punktiem

12min
15min

ORANGE
 • "Tie break" līdz 7 punktiem
 • Pagarinātais "Tie break" līdz 11 punktiem
 • 2 "Tie break" līdz 7 punktiem, 3 izšķirošais līdz 7 punktiem
12min
20min
25min
GREEN
 • Viens sets līdz 4 geimiem, pie rezultāta 4:4 "Tie break" līdz 7 punktiem
 • Geimus pie rezultāta 40:40 var spēlēt:
  1)standartā ar vairāk un mazāk punktu izspēli,
  2)pēc no ad sistēmas, kad pie rezultāta 40:40 tiek izspēlēts izšķirošais punkts, kas uzvar punktu, tas uzvar geimu (spēlē pie: liela dalībnieku skaita, ierobežota laika perioda, dubultspēles)
30min

 

III Sacensību rezultātu vērtēšana 

„U10 teniss" tiek spēlēts bez reitinga punktiem.

Pēc katrām sacensībām katrs interesents mājas lapā varēs apskatīt bērna attīstības līmeni, tas ir aplūkot cik ir nospēlētas un uzvarētas spēles, kā arī kopējo informāciju par spēlētājiem. Katru nedēļu pēc sacensībām bērnu rezultāti tiks atjaunoti.

IV "U10 tenisa" grupu attīstības līmeņu shēma: (rediģēts 23.01.2022.)

2023.gada sacensībām var pieteikt dalībniekus sekojošās vecuma grupās (vērā netiek ņemts dzimšanas mēnesis):
Red grupa (U8) - 2015.g. dzimušie un jaunāki
Orange grupa (U9) - 2014.g.dzimušie
Green grupa (U10) - 2013.g.dzimušie

Reģistrējoties sistēmā dalībnieks automātiski tiek ielikts attiecīgajā vecuma grupā ņemot vērā bērna dzimšanas gadu (dzimšanas mēnesis netiek ņemts vērā). Ja atteicīgajam dzimšanas gadam nav atļauts vēl pāriet uz vecāku grupu, tad pāreja uz vecāku sacensību grupu var notikt tad, ja ir uzkrāta noteikta sacensību pieredze attiecīgajā vecuma grupā vai ir pienācis attiecīgais vecuma grupas nepieciešamais vecums.

Kopējais spēļu skaits, lai pārietu uz nākamo līmeni 2023.gadā ir 60 spēles vai 30 spēles*.

Katrā līmenī sasniedzot noteikto spēļu skaitu spēlētājs var turpināt spēlēt esošajā līmenī vai pāriet uz nākamo. Pārejot uz nākamo līmeni iepriekšejā līmenī atgriezties vairs nav atļauts izņemot Green grupu, kur var spēlēt paralēli gan Green gan U12 vecuma grupas turnīros.

Green grupas spēlētāji nospēlējot 30 spēļu skaitu var spēlēt 2 grupās vienlaicīgi, gan pie Green grupas, gan pie U12 vecuma grupas.

U12 grupas sacensībās var piedalīties:
• visi 2011. un 2012.gadā dzimušie bērni;
• 2013.un 2014.gads kas ir nospēlējuši 60 spēles "Green" grupas līmeņa sacensībās / 30 spēles*
2015.gads un jaunāki spēlētāji pie U12 grupas spēlēt nevar!

Green grupas spēlētājiem spēlējot pie U12 vecuma grupas ir sacensību ierobežojums:
• 8 sacensības gadā - 2014.gadā dzimušie (9-gadīgie) + 4 sacensības ja sasniedz Top20 + 4 sacensības pie U14, ja sasniedz Top10
• Neierobežots sacensību skaits gadā - 2013.gadā dzimušie (10-gadīgie)

* 30 spēles - ar LTS licencēta trenera iesniegumu U10 tenisa komisijai, kur attiecīgais spēlētājs ir guvis augstu spēļu procentuālo attiecību - uzvarētas spēles : nospēlētās spēles.

V Sacensību noteikumi ārzemniekiem:

Ārzemniekiem ir tādi paši noteikumi, kā Latvijas spēlētājiem. Vecuma grupa kurā būs ārzemniekam jāspēlē tiks piešķirta automātiski ņemot vērā dzimšanas gadu.

Ārzemju spēlētāji arī var iesūtīt atbilstošus ārzemju turnīru rezultātus attiecīgajā grupā, lai varētu rezultātus pieskaitīt pie rezultātu apkopojuma.

Lai piedalītos Latvijas  "U10 tenisa" oficiālajās sacensībās ir jāiegādājas U10 tenisa licence.

Ja sacensībās ir ierobežots dalībnieku skaits, tad ārzemnieku skaits arī var tikt ierobežots. Uz 8 bērniem 2 ārzemnieki.

VI Sacensību noteikumi piedaloties ārzemju turnīros:

U10 tenisa programmas rezultātos tiks ieskaitīti arī ārzemju turnīru rezultāti ar šādiem nosacījumiem:

VII Brīdinājumi, soda punkti un diskvalifikācijas

Dalībnieki tiek brīdināti un viņiem tiek piešķirti soda punkti vadoties pēs LTS Sodu punktu sistēmas. Saņemtos soda punktus var aplūkot kopējā soda punktu dalībnieku tabulā, kas atrodas mājas lapas Rezultātu sadaļā - Soda punkti un diskvalifikācijas.

Zemāk ir uzskaitīti biežākie iemesli, kad spēlētājam tiek piešķirti soda punkti. Pārējos gadījumus, kad var saņemt soda punktus var aplūkot mājas lapas sadaļā - Sacensības - Sacensību uzvadības kodekss.

1. Neierašanās uz sacensībām

Ja dalībnieks neierodas uz sacensībām slimības apstākļu dēļ, tad ir jāatsūta 5 darba dienu laikā ieskanēta vai skaidri nofotogrāfēta ārsta zīmē uz e-meilu info@u10teniss.lv.

Ja dalībnieka pārstāvji nav informējuši galveno tiesnesi par bērna slimību līdz pirmajai spēlei, tad ārsta zīme nebūs attaisnojums un tiks piešķirti 6 soda punkti par neierašanos uz sacensībām nepabrīdinot galveno tiesnesi. Ieteicams sūtīt ziņu uz telefonu un arī piezvanīt. Savlaicīga īsziņa uz telefonu būs kā pierādījums savlaicīgam sacensību atteikumam. Spēlētājam pirmajā reizē tiks atsūtīta ziņa uz e-meilu, par to ka dalībnieks ir atteicies no sacensībām un ir saņemti 0 soda punkti, kuri netiek anulēti, ja arī tiek atsūtīta ārsta zīme. Ja ir šāds gadījums otro reizi, tad tiek atsūtīta ziņa uz meilu, ka ir piešķirti 5 soda punkti. Atsūtot uz meilu ārsta izziņu 5 darba dienu laikā 5 soda punkti tiks anulēti.

Ja atteikšanās no sacensībām notiek pirms izlozes veikšanas, tad ārsta zīme vai paskaidrojums nav jāsūta.

2. Neierašanās uz spēli

Par neierašanos uz spēli (no show) tiek piešķirti 6 soda punkti. Neierašanās uz spēli skaitās tad, kad spēlētājs ierodas uz sacensībām, bet neierodas uz spēli. Ja tam, ka spēlētājs neieradās uz spēli ir medicīnisks attaisnojums, tad par to netiek piešķirti soda punkti, bet jebkurā gadījumā spēlētājam ir jāatrādas galvenajam tiesnesim, lai var konstatēt veselības problēmu.

Jebkurš cits gadījums nav attaisnojums, lai neierastos uz sacensībām.

1.piemērs - ja sacensībās ir paredzēts izspēlēt par visām vietām, tad uz spēli ir jāierodas spēlēt arī par pēdējām vietām. Ļoti daudzi bērni aizbrauc nemaz neuzzinot vai būs jāizspēlē spēles par visām vietām. Neierodoties bērnam uz spēli tiek piešķirti 6 soda punkti.

2.piemērs - dažādu iemeslu dēļ sacensību sākums var iekavēties vai arī lietus gadījumā pārcelties uz pāris stundām vēlāk. Šādos gadījumos bieži vecāki piemin dažādus iemeslus kāpēc viņi nevar gadīt spēļu iznākumus un izlemj neturpināt dalību sacensībās. Šajā gadījumā neviens attaisnojums, izņemot nesimulētas veselības problēmas, netiek pieņemts kā attaisnojums par neierašanos uz spēli un tiek piešķirti 6 soda punkti par neierašanos uz spēli.

3. Brīdinājumi un diskvalifikācija
Vecākiem pirms sacensībām ir jāatgādina bērnam sporta ētikas kodekss, par uzvešanos uz tenisa laukuma, pretējā gadījumā sacensību tiesnesim/ organizatoram ir tiesības izteikt brīdinājumu, piešķirt punktus pretiniekam un diskvalificēt spēlētāju.

Sacensību galvenais tiesnesis ir tiesīgs diskvalificēt spēlētāju bez brīdinājuma par jebkuru rupju nesportiskas uzvedības pārkāpumu.

Dalībnieks saņem sekojošus brīdinājumus, gadījumā, ja spēles gaitā iejaucas no malas dalībnieku pārstāvoša persona (t.sk. treneris) vai tiek veikti citi spēles pārkāpumi, kas minēti LTS, U10 tenisa sacensību uzvedības kodeksa noteikumos no punkta D līdz O:
1.reizi - brīdina bez punkta atņemšanas;
2.reizi - brīdina un piešķir punktu pretiniekam;
3.reizi - otro reizi punktu piešķir pretiniekam, laukuma tiesnesis pēc iespējas aptur spēli un ziņo par to galvenajam tiesnesim.
4.reizi - spēlētāja diskvalifikācija, ja galvenais tiesnesis ir noteicis, ka 4.spēles noteikuma pārkāpums būs diskvalifikācija. Ja 3.reizē pēc pārkāpuma nebija iespēja paziņot galvenajam tiesnesim par pārkāpumu, tad turpina pārkāpējam atņemt spēles punktus.

Sacensību galvenais tiesnesis pēc trešā noteikuma pārkāpuma var noteikt vai katrs nākošais pārkāpums būs par iemeslu, lai izslēgtu spēlētāju no spēles un ieskaitīt tam zaudējumu.

Visi spēles brīdinājuma veidi summējas. Piemēram, 1 brīdinājums par nepiemērotu raketes izmantošanu, 2.brīdinājums+punkts pretiniekam par skatītāju iejaukšanos spēlē.

Kad sākas jauna spēle, tad brīdinājumu uzskaite sākas no jauna.

4. Par piedalīšanos 2 sacensībās vienlaicīgi. Dalībnieki nedrīkst piedalīties divās dažādās sacensībās vienā nedēļas nogalē. Piemēram, vienā vecuma grupā vai 2 dažādās grupās - U10 un U12.

VIII Filmēšana un fotogrāfēšana:

Latvijas Tenisa savienība patur tiesības filmēt un fotogrāfēt bērnus LTS oficiāli organizētajos pasākumos, sacensībās, nometnēs u.c.pasākumos, kā arī nofilmētos materiālus publicēt internetā.

IX Citi noteikumi:


 • U10 tenisa programmā zēni un meitenes var spēlēt gan atsevišķi, gan kopā. To vai likt kopā var izlemt galvenais tiesnesis vai sacensību organizators.

 

 

 

lts lts lts


Mūs atbalsta

lg seb Wilson Milzu Venden Igate Food Union vs lok lsfp